שמחים להכיר חברים חדשים!

שגב קליניק רשאית לסיים את המבצע בכל זמן נתון, ללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא.
המבצע בכפוף לתקנון המצוי במשרדי הנהלת החברה. המבצע תקף בסגירת חבילת טיפו