החלקת קמטים שלושה אזורים ב 890₪

*טיפול בוטוקס

השאר פרטים עכשיו

שגב קליניק רשאית לסיים את המבצע בכל זמן נתון, ללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא. המבצע בכפוף לתקנון המצוי במשרדי הנהלת החברה.